Ubaba Wengane

Besekushaye u10pm wa...


Waziletha Sbumbu

Izehla yinto enje. N...


Homedrive

Phela sengaba nemoto...


Umakhenikha

..."uphi umfana wakh...


Umfaz Womuntu

U Langalimbe kungolw...


Abazala

Bekuyi friday ngifik...


Sis Wengoma

Langa limbe ngiphamb...


Mina noSneh

Sne muhle, uslim ush...


Ngamudla Ekhishini

Ngivakashele usisi w...


Ngabhebha Ikhaladi

Ngisebenza nabantu a...


Lamnandi Igolo Likamzala

Ngivakashelwe ugugu...


Ngabhebha uAnti Ocleanayo

Njalo ngo 09h00 sihl...


Izitayela Zocansi

Kuyashisa... Kuyaban...


Isipho Sikakhisimuzi

Ngithule ngihlezi eT...


Isicefe Esimnandi

Alikho elinye igama...


Into Ka Ma

. Umuntu ka ma sazwa...


Umbhebha Kanjan Umzala Wakho?

Uqala ngaphi nje uku...


Ngabhejwa Uhotel Waiter

Sasihambele ingqungq...


Satshontshana Kulayini Wemali

Useptember 2012 kusa...


Ukudliwa Komuntu Wesimame

IMITHETHO ELISHUMI Y...


Mina Nesiboshwa

Izingxabano yizinto...


Sadlana Kamnandi

Wunyaka wesithathu l...


Abashadikazi

Kade ngimubuka lobhu...


Ngase Ngimanzi Te

Ohk kade ngilindile...