Ngamudla Ekhishini

ngamudla,ekhishini,kamnandi,cum,chama
ngamudlaekhishinikamnandicumchamaPosted by Admin on 7 months ago · 62 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ngivakashele usisi wami eflethin uhlala nendoda yakhe, kwenye yamarooms kunosisi orentayo mmhh yena muhle shame, uslender bt unaso isinqa angikamjwayeli bt ngyamhalela angaz ngizomqala kanjan ngiyisivakashi. Ngilala kusiting room ngimubona now en again bt angikaze ngibone kungena indoda , m sure uyafa indlala. So angaz ngizomqala njan, ngiqale ukumxoxisa ma ngimubona epheka size sijwayelane mmh yena unehliziyo enhle angitshele ukuth unguPhindi una 24 ngitsho elam igama. sesinakho ukuxoxa manje. Ngathi seyaz ukuth ngyamhalela coz unakho ukufaka izcebhe eziveza anjan amathanga, lapho ke ngiwuzwe umthondo uthi fuku fuku ngith ay lo ngizomudla nakanjan. Namuhla ubr in law nosisi abekho ngisele naye mele ngenze iplan phela. Avuke ageze aqqoke abe muhle as usual. Nam ngivuke ngigeze ngzifakele ishort nevest , yena she luks hot today, ufake ingubo yakh epink emubambayo kuze kuvele nomzila wepenti , lelirogwe limenza abe more sexy coz lishiya amathanga phandle. Ngvele ngihale kufukuze umthondo. Ngize ngasekishin ngimthole ebusy esenza amaqanda, ngith kuye, m sure ngibaliwe nam. Ath lutho ahleke nam nghleke. Ngilokhu ngimubuka aze ath yin manje.Ngith "ay ayi Maphindi u hot shame namhla uvusa okuleleyo", "kwaaaaaaa" kuhleka uPhindi, "akuvuke sibone". weeh ngvele ngibe nesibindi ke lapho ngisho sengisondele ngakuye..ngangith zongipusha bt lutho avele angisho ngokiss mmh umnandi umlomo wakhe sisho simumuzana amalips, ngibe ngimphulula umzimba wonke. Acime istofu, siqhubeke, ngivele ngehlise izandla ngizifake phakathi kwerogwe ngiwaphulula amathanga mmh ashisa kanamndi, ngiliphakamise lihlale phezu kwezinqa wow kuvele ipenti elimhlophe nke mmh sona ngiyasibona siqumbile isibumbu kuvele kuth angichame bt ngizibambe. Ngiguqe phambi kwakhe ngilitshekise ipenti ohh kuvele ongangakani umsunu..ngsho ngwuncela mccwwww mcwww avele ahlanye lapho semi ngamazwane angibambe ikhanda sengimbhebha ngolimi ngimkhotha umsunu ngithi ukulipetula igolo kuvele inyamana ebomvu ngiyikhothe aze achame umaPhindi ngizwe tshaaa mhh abe namahloni kancane. Ngithi ngyasukuma avele angidumele engikhumula ishort uphume suqansile "wow thats a dick en a half" ebabaza phela ngiwuphethe umthondo. awuhlube esho ewukhotha ikhinqi ewushayisa indlwabu mmhh ngacishe ngalahlekelwa ngumqondo phela yayaz into yakhe ngathi wakuyela eskolo ukuncela umthondo, awuncele awufake wonke ugcwale umlomo amunce namasende mmhh athi ukuwuncela esinye isandla sidlalisa amasende yhuuu n ngawezwa amasperms ebuya ngathi ima Phindi wathi uwafuna emlonyen yhoo wangimunca boh awufake wonke uthinte umphimbo ngizwe ukuyh ay ngyachama manje ngvele ngiwuyeke umchamo ngiwumuthi tsatsa emlonyen..aqede lapho asukume akhumule irogwe asale nepenti athi angilikhumule..ngilikhumule aqede adunuse abambe isink ngisondele athi ukuwudlaladlalisa umthondo ukuze uvuke njalo . Uthi ungavuka awubambe azinwaye ngawo endunu . Ath ukudunusa ngamaandla liphume lonke igolo ngiwusho phakath aaahhhmmmhh aze akhamise kwazise mukhulu umuthinta le phakath. ngqale ukufenda naye afende engishaya ngezinqa mmmh ngithi ukumdonsa ngfuna ayeke usink adunuse ngathi umile mmhh avume mmhh sekukhala umthondo negolo lana ekhishini ngimphusha ngomthondo ungipusha ngezinqa ngsamfenda kanje bhonxu umthondo umanzi te amanzi egolo . Avele athi angilale kufloor ngomhlane, ngenze njalo, athi ukuzesula igolo eselimanzi. Asondele angixhamaleze awubambe umthondo awuhlikihle emlonyen wegolo azichome kuwo mmmhh slowy esehla abe ngathi uyabhosha aqale ukufenda mhhh ngiwubuka ushelela kamnandi ulidla igolo liwumumethe ngamalips amakhulu. inwele zakhe ezinde ziyazidlala up and down zilandela irythm angfenda ngayo . ohhhh yess mmmmhh fuck me kukhala yena . Sekufenda mina manje ngiyezwa sengizochama . Ngizwe "m cuuuuuuuuming ohh yesss bbe ahhhhh" ngilizwe igolo lakhe libophana liba manzi echaama. nam ngiwudedele umchamo egolo tsaaa tsaa ngchamele egolo.


Comments

Please Log in to comment