Ngase Ngimanzi Te

manzi,isibumbu,amasende,bhebha,kamnandi
manziisibumbuamasendebhebhakamnandiPosted by Admin on 6 months ago · 37 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Ohk kade ngilindile ukuthi iphele le match, ngilokhu ngimubuka nje uLunga egijima egroundini, usejuluke umanzi te bandla ubaby wami, ngivele ngikhumbule leliyalanga sibhebhana kushisa ilanga esejuluke kanjena ngivesane ngizwe ngiba manzi te umsunu ufuquza. Ngize ngibe namahloni nje ukuthi hleze ngisukume isitulo sesimanzi ngoba ngifake ingubo emfushane nephenti angilifakile. Sebeqedile manje ukudlala sebeyaxhawulana nabangani bakhe kuyahlukwana. Basithele ngale ngala beshintsha ngakhona, ngihlale la kwi camp chair yami ngimulinde, balokhu bebuya bonke abangani bakhe bengivalelisa, lutho uLunga, ngize ngihambe ngiye komubheka. Ngimemeze ngisaba ukungena hleze ngihlangabezane namadoda anqunu nje, amemeze uLunga, Ngena Vuyi, ngisondele ngimufice ehleli phezu kwebhentshi la ku change room yabo unqunu uziphulula umthondo usungakanani, avele amoyizele uma engibona, ngingabe ngisabuza ngivale isicabha ngishude. Ngisho ngigibele phezu kwakhe ngimufulathele, ngihlale kuwona umthondo, uvele ushelele kamunandi kwazise kade ngimanzi, ngimufende zibekwe nja ngimuzwe ethi, Oh kodwa Vuyi. Ngifende kakhulu kuze kube sengathi ngiyagoba izandla zithinte izinzwani zami. Angiphendule angibeke phezu kwebhentshi angibambe imilenze ayinwebe kakhulu igolo lihlale obala, awubusheke futhi umthondo, lapho angisamemezi ngiyahayiza akumunandi go, ipipi lakhe elikhulu elide lingithinta izindawo engingazazi ezimunandi ngalendlela. Angibambe angisukumise umthondo usalokhu uphakathi njalo, angiqubule angincikise odongeni, angifende kanjalo sincike odongeni, isinqe sami sintanta emoyeni umthondo ungena kamunandi kukhala ubufaxafaxa nje kuphela, asisakhulumi nje sesilokhu siquma kancane ngibuye ngihayize mina uma sekumunandi kakhulu. Angibeke phansi ngiguqe ngamadolo angingene ngemuva, ngesikhathi engibhebha ngemuva ungipotoza umsunu ngomunwe ngivele ngihlanye lapho ngifende kakhulu, kudume ikhanda ngikhale kakhulu ngichame, Awu lunga, awu sthandwa sami sengiyachama. Ezwe lawo mazwi naye afende kakhulu aqine, asishaye sishise isidoda sigcwale isinye kumina. Sithi ukuma kncane sisakhokha umoya, akhiphe ithawula azisula ngalo umjuluko ngisule inkomo naye asule ipipi, siqabulane. Sisaqabulana kanjalo kuvele kumemeze uMsizi abakade bedlala naye esemnyango, sivele sibukane sihleke wayakovula uLunga saphuma


Comments

Please Log in to comment