Wedding Bells

wedding,bells
weddingbellsPosted by Admin on 3 months ago · 37 views
FacebookPinterestRedditTumblrTwitter

Uma ngivula amehlo, ngikhangwa wu Nomfundo. Ulele ngecele and facing away from me. Unqunu njengoba ngimgcine ngilala. Nokuthi ngilalile ukusho nje phela, uyavovana lomntwana embhedeni. Ukumunca wonke umsoco, inkani iphele nya. Namanje ngoba ngicabanga izinto angenze zona izolo umpipi umile ngathi kade ngayigcina inkomo. Ngelule isandla, ngimphulule ama hips. Anyakaze kancane... ngimqabule ihlombe. Ngigijimise ulimi eqolo, isikhumba sakhe kube ngathi esenkukhu. Aphenduke angibheke, siqabulane. Ngimsondeze kimi, ngimbambe ngimqinise, amabele akhe apitshizeke esfubeni sami. Ngimlalise ngomhlane, ngimuqabuze intamo ngehle njalo. Ngimunye amabele, ngincele izingono zawo. Ngimkhothe isisu... ulimi lami lugijime emzimbeni wakhe. Phakathi kwamathanga, emva kwamadolo, until she purrs lyk a kitten. Ngisuke ngilandele ngekhinqi,ngiligijimise umzimba wonke. Lihambe esiswini...ligijime emabeleni nasezingonweni. Ngilihambise ebusweni. Ligijime esilevini... ezihlathini... esiphongweni. Ikhinqi lihambe kuma lips akhe njenge lip ice, ulokhu elikhotha ngathi ulimi lwenyoka. Alithi kancane ngolimi, alyeke..,aphinde alithi kancane, aliyeke. Ngehle nami ngimenze same thing ngolimi. Ngiwakhothe amalebe ngathi ngikhotha i sherbert kuwo. " Haaa...haaawe" ekhala kancane. Ngiwancele amalebe, ngiwamunye ngathi yikhasi le orintshi. " Ooooh...oooooooh..." Angidonse ngamadlebe, angikhweze phezu kwakhe. Siqabulane sum mor, sigudlana ngemizimba, ingquza ibhrashana namalebe. Umpipi uzishelelele ungene phakathi. Ngigqume ngathi inkomo izobulawa, ngizwa ubumnandi. Ingquza ifudumele iyalushuzela, imukela ingobela yami. " aa-aa-aa...aaaaaa" ewuzwa ungena phakathi. Angikotele ngemilenze okhalweni,angibambe izinqa azicindele engifaka deep inside her hot lava. Sifendane in slow motion." Ha-ha...ha-ha...Mjey...Mjey..." usho kancane, ungikotele ngathi ngizobaleka. Ngiyikhuluze ingquza, ngifenda from side to side.Udrayisa ingquza in slow circles, unyakazisa ama muscles ayo eyimuncisa umthondo. Sibhekane ngqo emehlweni, sibukana ubumnandi obubhalwe emehlweni ethu. We are taking things slowly, asijahe ndawo. Ngithi mangiwufaka wonke avule amehlo nomlomo ngathi uyathuka. Amehlo akhe ahlengezela izinyembezi zenjabulo. " Dont stop...dont stop...im geting there baby" nami lapho ngiyawuzwa umchamo ukhuphuka. We hev reachd a point of no return. " Aaaah... ohhh... aaah... ohhh... aaaaaaaaaahh... ohhhhhhh... " sikhala siyashintshana. Sishintshana nangomchamo. Sichama kamnandi nesithandwa sami ngathi umhlaba wonke umile, ulinde thina siqede. Everytime ngichama ngathi ungichamisa ngendlela entsha. Ngiyamthanda u Nomfundo, ngeke ngisakwazi ukuphila ngaphandle kwakhe...


Comments

Please Log in to comment